ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีและต้อนรับ นายธีราวุธ จูเปีย นายสุวิทย์ ดวงทอง ที่ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการโรง
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 63
23 ตุลาคม 2563 พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 63
13 ตุลาคม 2563 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 63
บริจาคเลือด วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 63
โรงเรียนเมืองเชลียงเข้าประกวด To be number one dancercise และ To be number one Idol จังหวัดสุโขทัย ป
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
6 ทศวรรษ แสงเทียนส่องใจ สานสายใยมุทิตา
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
ภูมิใจในเรือจ้าง วางพายอย่างภาคภูมิ วันที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนเมืองเชลียงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 63
มอบเกียรติบัตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
โครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
เชิดชูนักเรียนที่ทำความดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 63
Save Zone No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 63
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 63
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 63
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 63
โรงเรียนเมืองเชลียงทำบุญอาคารใหม่
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63