ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลขที่นั่งสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศเลขที่นั่งสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเมืองเชลียง
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
การปรับเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
ข่าว สคบ.
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
ระเบียบโรงเรียนเมืองเชลียงว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 64
การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนเมืองเชลียง ประจำปี2564
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง เลื่อนปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ตามประกาศของ สพฐ (29 เม.ย.64)
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ตรวจสอบผลการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ วันที่ 24-28 เมษายน 2564
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เลื่อนปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ตามประกาศของ สพฐ (20 เม.ย.64)
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนวิธีการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ห้องพิเศษรอบโควตา)
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไข 1 เม.ย.64)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
โรงเรียนเมืองเชลียงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับคัดเลือ
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง การเปิดเรียนตามปกติ
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5-15 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
ยกเลิกการจัดกิจกรรมนิทรรศการเมืองเชลียงปริทรรศน์และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 63
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วย คณะครูกลุ่มสาระกา
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 63
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญชิสา สารีบุตร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเม
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 63