กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาภาคบังคับ2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.6 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่3)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.07 KB